Kalite Politikamız

  1. Anasayfa
  2. Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

İstihdam Politikası

Personel istihdamında mesleki yeterlilik ile Milli ve Manevi Değerlere bağlılık birbirini tamamlayan iki unsurdur. Personelde bu iki temel unsurdan herhangi birinde zaafiyet kabul edilemez. Bu iki alanda zaafiyet durumunun ortaya çıkmaması ve personel gelişiminin sürekliliğinin sağlanması için Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Yatırım ve Büyüme Politikası

TEYAŞ; Türkiye Diyanet Vakfı’nın amaçları ve kendi misyonunu gerçekleştirecek alanlarda büyüyecektir.Yatırımlar ve büyüme piyasada ticari değer oluşturacak biçimde gerçekleştirilir. Pazarda karşılığı olmayan herhangi bir faaliyete yatırım yapılmaz. Bu nedenle sonuçları bilimsel sistematikle öngörülemeyen (fizibilite çalışmaları yapılmayan) yatırımlar kabul edilemez. Bunun için Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Ürün – Hizmet Politikası

TEYAŞ’ın misyonuna uymayan ve değer taşımayan hiçbir ürün veya hizmet arzı kabul edilemez.Ürün ve hizmetlerin mesleki standartları ve muhtevası, toplumdaki beklenti ve ihtiyaçlar esas alınarak belirlenir.

Tedarik Politikası

Tedarik, personelin tecrübe ve kabiliyetleri yerine kurumsal teamül ve bilgiye dayalı olarak yapılır. Tedarikçi seçimi ve devamlılığı şirket menfaatlerine  uygun görülen bir sistematiğe bağlı olarak yürütülür. Mal ve hizmet tedarikinde fiyat, kalite ve zamanındalık birlikte değerlendirilir. Kalite, mal ve hizmetin öngörülen ihtiyacı karşılayacak standart ve muhtevada olmasıdır.

Finansman Yönetimi ve Bütçe Politikası

Torba bütçe yaklaşımı kabul edilemez. Her bir faaliyet alanının bütçesi müstakil olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan istisnai durumlar haricinde, bütçede olmayan faaliyetler ve maliyet kalemleri kabul edilemez.

Finansman nakit ihtiyacını çevirebilecek şekilde merkezden yönetilir. Finansman yönetiminde her bir faaliyet alanının kendini finanse etmesi esastır, faaliyet alanlarının birbirini finanse etmesi kabul edilemez.

Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu ve yetkilendirdiği kişiler İşletme’yi temsil eder. Temsilden sorumlu kişi, temsil ettiği alanın tüm sorumluluğunu taşır. Temsilde asıl olan şirketin hukukunun korunmasıdır.

Temsil kademesi iradi kararlara, irade kademesi de temsil seviyesi kararlarına müdahale edemez. Mesleki yeterlilik gerektiren konularda bu yeterliliği haiz olmayan kimse her ne seviyede olursa olsun karar alamaz.

Her bir birim / kademe kendi alanı ile ilgili karar almak zorundadır, alınan kararların sonucundan kararı alan birim / kademe sorumludur.