Duyurular

46. Olağan Genel Kurul Toplantısı

GÜNDEM 

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 3. Denetçi raporlarının okunması.
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
 6. 2020 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur, ücret ve yurtiçi-yurtdışı yolluk ve harcırahlarının tespiti.
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
 9.  Şirket bağımsız denetçisinin seçimi.
 10. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, TTK’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
 11. Dilek ve temenniler – Kapanış.