Duyurular

44. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 44. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‘nın 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10:00 da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki, Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına, durumun mevzuata uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Şirket bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin kısmi bölünme yoluyla ‘’Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Eğitim Kurumları A.Ş. “ ismi ile Şirket kurulmasına, kurulan bu Şirket eliyle Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hususunun görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
  3. Dilek ve temenniler – Kapanış.